Strona została założona przez Jacka Fijałkowskigo
i Janusza Piszczatowskiego - fotografów, członków
Związku Polskich Artystów Fotografików, w celu prezentowania i popularyzacji fotografii sferycznej.

Z serii nieruchomych zdjęć tworzymy wirtualną wycieczkę - prezentację
wnętrza lub jego otoczenia.

Fotografia panoramiczna 360° pokazuje to, czego na statycznym zdjęciu
nie widać. Widok z boku, z tyłu, górę i dół w płynnym ruchu w dowolnie
wybranym kierunku.

PANORAMY Z UNIWERSYTECKIEGO MIASTA GREIFSWALDU W NIEMCZECH.

Rynek

Ratusz

Uniwersytet - Rektorat

Lange Str.

Dom Str.

PANORAMY Z PAPENBURGA W NIEMCZECH.

Most

Uliczka

Uliczka z innej strony