Projekt PANODUO.EU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Klientów i użytkowników serwisu PanoDuo.eu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stroniePolityka prywatności
Wprowadzane zmiany nie podważają podstawowej zasady:

PanoDuo nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów
i użytkowników serwisu.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj naszego serwisu.


DANE OSOBOWE:
W czasie korzystania z serwisu PanoDuo.eu o możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to głównie imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.


NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI:
PanoDuo.eu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na Politykę Prywatności. Niezapowiedzianą wiadomością może być; informacja o promocjach, życzenia, oraz informacje komercyjne związane z dziłalnością PanoDuo.eu.

Uwagi, sugestie, pytania: Użyj formularza

Home